Aviva Sigorta

Aviva Sigorta Hasar Dosya Sorgulama Aviva Sigorta Poliçe Sorgulama
Aviva Sigorta Hasar Dosya Sorgulama Aviva Sigorta Poliçe Sorgulama
     
Aviva Sigorta Anlaşmalı Eczaneler   Aviva Sigorta İletişim
Aviva Sigorta Anlaşmalı Eczane ve Kurumlar   Aviva Sigorta İletişim
     
Aviva Sigorta Acenteleri   Aviva Sigorta Fiyatları
Avıva Sigorta Acenteleri   Aviva Sigorta Fiyatları
     
Aviva Sigorta Online İşlemler    
Aviva Sigorta Online İşlemler    
 

ÜRÜNLER

Kaskolay


Kaskolight

Ekonomik kasko poliçesidir. Yanma ve çalınma riskelerine karşı araç teminat altındadır.


Geniş Kapsamlı Ev Sigortası

Karşılaşılabilecek riskleri tek bir poliçe ile kapsayan, büyük avantajlara sahip Geniş Kapsamlı Ev Sigortası

Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası

Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:


Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda sigorta bedeli menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine ödenir.


Yurtdışı Seyahat Sigortası

Seyahat sırasında karşılaşılabilecek sorunları tek bir poliçe ile kapsayan, Yurtdışı Seyahat Sigortası


Site Sigortası

Kent hayatının yaygın yaşam alanları haline gelen büyük sitelerde karşılaşılabilecek risklere karşı toplu olarak koruma sağlar.


Aracımın Çarpışması Teminatı

Aviva Sigorta Trafik Poliçesiyle hem karşı tarafın hem de sizin aracınız güvence altında !


İnşaat Sigortası

İnşaat Sigortası Poliçesi


Kobi Sigorta Paketi

KOBİ'lere Yönelik Sigorta Paketlerimiz:
Gıda Paket, Restaurant Paket, Tekstil Paket, Market Paket, Otomotiv Paket, Kuaför Paket, Mağaza Paket, Kırtasiye Paket, Nalbur Paket, Ofis Paket


Elektronik Cihaz Sigortası

İşletmede bulunan elektronik makine, cihaz ve bilgi işlem sistemlerinden doğabilecek tüm kazalara karşı kişileri ve işi korumak üzere geliştirilmiştir.


Montaj Sigortası

İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.


Endüstriyel Paket Sigortası

Büyük ölçekli işletmelerin sigorta ihtiyaçları uzman kadromuz tarafından detaylı risk yönetimi yapılarak saptanır


Makina Kırılması Sigortası

İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılar.


Nakliyat -Emtea Sigortası

Sigortalı malların kara-hava-deniz yolu ile sevk veya naklinde, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır.


3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

İşyerinde bulunan üçüncü şahısların başına gelebilecek beklenmedik ve ani olaylar nedeniyle, üçüncü şahısların ileri süreceği zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alır.


İşveren Sorumluluk Sigortası

İşçilerin, işverence sağlanan taşıtla işyerine getirilip götürülmesi veya iş için başka bir yere gönderilmesi sırasında ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları ve mesleki hastalıklar sonucu talep edilecek maddi ve manevi tazminatları teminat altına alır.


Tekstil Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır. Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.


Gıda Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.


Kuaför Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.


Mağaza Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır. Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.
Market Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.
Nalbur Paketi


İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.
Ofis Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.
Otomotiv Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.
Restaurant Paketi

İşletmeniz için hazırladığımız özel sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.Aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek hasarlar poliçede yazılı özel şart, limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir.Bitkisel Ürün Sigortaları

05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde;


Sera Sigortası

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için,


Hayvan Hayat Sigortası

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;


Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almş tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;


Su Ürünleri Sigortası

05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş...

Ek TeminatlarPoliçeniz ile birlikte aldığınız teminatlar dışında, ilave prim ödeyerek ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebileceğiniz riziko, zarar veya kıymetler aşağıda yer almaktadır (söz konusu teminatların verilip verilmeme hakkı saklı kalmak ve verilmesi kabul edilmesi halinde).Kaskolay Sigortası
Kaskolight Sigortası
Kasko Filo Sigortası
Kasko Filo Sigortası
Kaskolay (Firma Oto) Sigortası
Kaskolay (Firma Oto) Sigortası
Kaskolay Serviskolay (Ticari) Sigortası
Kaskolay Serviskolay (Ticari) Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Okul/Personel Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası
Okul/Personel Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası
Geniş Kapsamlı Ev Poliçesi
Geniş Kapsamlı İşyeri Poliçesi
Garantör Sigortası
Gıda Paket Sigortası
Tekstil Paket Sigortası
Site Paket Sigortası
Endüstriyel Paket Sigortası