Halk Sigorta
     
Halk Sigorta Poliçe Sorgulama   Halk Sigorta İletişim
Halk Sigorta Poliçe Sorgulama   Halk Sigorta İletişim
     
Halk Sigorta Acenteleri   Halk Sigorta Fiyatları
Halk Sigorta Acenteleri   Halk Sigorta Fiyatları
     
 
     
 

ÜRÜNLER

Yeni Ürünlerimiz

Birlik'te Evim

Birlik'te İşyerim

Birlik'te Arabam

Birlik'te Teknem

Sağlığımla Birlik'te

Diğer Sigortalar

Tarımda Birlik Sigortaları

Zorunlu Trafik Sigortası
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Trafik Poliçe, 3. şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara neden olunması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu Karayolları ve Trafik kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamaktadır.
Aracınız ile 3.şahıslara vermiş olduğunuz zararlardan doğan sorumluluğun Zorunlu Trafik Sigortalısınca karşılanmayan limitleri için İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası size daha geniş bir güvence sağlamaktadır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Bu poliçeyle Zorunlu Trafik Sigortası limitlerinin üzerine çıktığınızda da endişe duymanıza gerek yok.. BİRLİK İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası limitlerin üzerinde kalan kısım, esnek limitlerle güvence altına alınır.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler;

-gözetim
-onarım
-bakım
-alım-satım
-araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla
kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu’ na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası

Türkiye'de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, karayolu yolcu taşımacılığı 25/2/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6789 sayılı Kararnamenin eki Karara göre Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını yapmakla yükümlüdür.


Web Sitesine Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Sigorta Firmaları Listesi