Vakıf Sigorta
Vakıf Sigorta Online İşlemler Vakıf Sigorta Müşteri Hizmetleri
Vakıf Sigorta Online İşlemler Vakıf Sigorta Müşteri Hizmetleri
     

ÜRÜNLER

Bireysel Emeklilik


Bahar Güneşi Emeklilik Yatırım Planı


Kış Güneşi Emeklilik Yatırım Planı


Güz Güneşi Emeklilik Yatırım Planı


Yaz Güneşi Emeklilik Yatırım Planı


Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Aktarım Hakkında


Vesting Hakkında


VE-10 Emeklilik Yatırım Planı


VE-11 Emeklilik Yatırım Planı


VE-13 Emeklilik Yatırım Planı


VE-14 Emeklilik Yatırım Planı


Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak ve bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerde düzenli tasarrufta bulunmalarını sağlayarak, sahip olunan refah seviyesinin emeklilik döneminde de devamının sağlanması, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması temeli üzerine kurulmuş bir sistemdir. Katılımcılar, mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne alarak, katkı payı tutarını belirleyecek ve emeklilik sözleşmesini imzalayarak tamamen gönüllü olarak sisteme katılacaklardır.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi emeklilik maaşı sağlayan yıllık gelir sigortası sözleşmesi yaptırarak tercihleriniz doğrultusunda değişecek emeklilik maaşınızı almaya hak kazanabilirsiniz.

Sistemin tüm unsurları denetim altında olup düzenli olarak denetlenilmektedir. Şirketinizin faaliyetleri yılda en az bir kere Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise yılda en az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Ödediğiniz katkı paylarınızı, brüt asgari ücretin yıllık tutarını ve ücretli iseniz brüt maaşınızın, değilseniz beyan ettiğiniz gelirin %10’unu aşmamak kaydı ile vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Vergi avantajınızı tam olarak kullandığınızdan emin olun! Böylece, ödediğiniz katkı payının bulunduğunuz vergi dilimine göre değişecek bir bölümünün maaşınıza, gelirinize yansımış olduğunu ve aslında cebinizden çıkan tutarın ödediğiniz katkı payından daha az olduğunu görürsünüz. Yatırım aşamasında, emeklilik yatırım fonları için stopaj ödemezsiniz.

Web Sitesine Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

 

Sigorta Firmaları Listesi